W trak­cie reali­za­cji tematu o kosmo­sie motyl­kowe prze­dzko­laki kodo­wały z uży­ciem ozo­bo­tów. Począt­kowo dzieci obser­wo­wały sposób krą­że­nia planet dookoła słońca. Następ­nie kodo­wały drogę dla ozo­bota po wszyst­kich pla­ne­tach oraz ryso­wały własne kody i obser­wo­wały na nich zacho­wa­nie ozo­bo­tów.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl