Motyl­kowe przed­szko­laki uczest­ni­czyły w lekcji biblio­tecz­nej przy­go­to­wa­nej przez panią Nata­lię. Dowie­działy się, jak należy trak­to­wać książki, aby długo nam słu­żyły. Na zaję­ciach pla­stycz­nych wyko­nały zakładki do książki.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl