Tydzień o kosmo­sie roz­po­czę­li­śmy w zerówce od wspól­nego two­rze­nia Układu Sło­necz­nego. Dzieci pozna­wały kolej­ność planet od Słońca oraz ukła­dały je na stwo­rzo­nych przez siebie orbi­tach. Następ­nie na pod­sta­wie zdo­by­tej wiedzy przed­szko­laki stwo­rzyły pracę pla­styczną, na której powstały ule­pione przez nie pla­nety.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl