Motyl­kowe przed­szko­laki zdo­by­wały wiedzę na temat planet wystę­pu­ją­cych w Ukła­dzie Sło­necz­nym. Naj­wię­cej przy­jem­no­ści spra­wiła im zabawa „Słońce parzy” oraz praca z wyko­rzy­sta­niem ozo­bota.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl