Repre­zen­tanci naszego przed­szkola wzieli udział w III Woje­wódz­kim Tur­nieju wiedzy Histo­rycz­nej – „Spacer po Polsce – nasza mała i duża ojczy­zna” zor­ga­ni­zo­wa­nywm w Wydziale Peda­go­giki UMCS. Uczest­nicy musieli wyka­zać się wiedzą o Polsce oraz Lubli­nie. Przed­szkolaki pora­dzili sobie z tym bardzo dobrze.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl