W zerówce pod­czas reali­za­cji tematu o wio­śnie dzieci brały udział w zaję­ciach z kodo­wa­nia. Wspól­nie odczy­ty­wa­li­śmy współ­rzędne i zazna­cza­li­śmy je na dużej plan­szy przy użyciu kolo­ro­wych kar­te­czek. Dodat­kowo dzieci kolo­ro­wały pola na swoich plan­szach. Wspól­nie udało nam się stwo­rzyć wiele wio­sen­nych kwia­tów.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl