Pod­czas oma­wia­nia tema­tyki „Jaki jest zwią­zek pomię­dzy wita­mi­nami zawar­tymi w warzy­wach i owo­cach a zdro­wiem”, nasza grupa wybrała się do warzyw­niaka, który powstał na naszym przed­szkol­nym placu zabaw. Dzieci miały okazję nazy­wać zgro­ma­dzone tam warzywa oraz bawić się w sklep z wyko­rzy­sta­niem samo­dziel­nie przy­go­to­wa­nych pie­nię­dzy.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl