Wyprawa do pizzerii (grupa II)

Pod koniec roku szkol­nego motyl­kowe przed­szko­laki wybrały się do Gale­rii Orkana na zaję­cia kuli­narne. Dzieci dowie­działy się skąd pocho­dzi pizza, jak się ją robi oraz samo­dziel­nie two­rzyły pizze. Następ­nie odbyła się degu­sta­cja wyko­na­nych pro­duk­tów. Wszyst­kim bardzo sma­ko­wały wyko­nane przy­smaki.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl