Wakacje w Krainie Smerfów

Tydzień smer­fowy roz­po­czę­li­śmy od roz­pi­sa­nia wiedzy dzieci na temat bajki oraz wyświe­tle­nia odcinka w celu przy­po­mnie­nia nazw boha­te­rów. Motyl­kowe przed­szko­laki stwo­rzyły syl­wety Smer­fów, które zostały wyko­rzy­stane do teatrzyku. W tym tygo­dniu zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy bal w smer­fo­wej wiosce. Dzieci bawiły się przy smerf­nych hitach oraz brały udział w zor­ga­ni­zo­wa­nych zaba­wach z nie­bie­skimi balo­nami. Przed­szko­laki ule­piły smerfy z masy solnej oraz oglą­dały przed­sta­wie­nie „Szkoła Smer­fów” zapre­zen­to­wane przez rodzi­ców naj­star­szej grupy na pik­niku rodzin­nym. Ten temat bardzo przy­padł do gustu naszym „motyl­kom”.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl