Wyprawa z karmnikiem (grupa III)

Nasze motyl­kowe star­szaki wiedzą, jak poma­gać zwie­rzę­tom i ptakom zimą. Po zaję­ciach edu­ka­cyj­nych na temat ptaków i rodza­jów pokar­mów przez nie spo­ży­wa­nych dzieci wybrały się na przed­szkolny plac zabaw w celu umiesz­cze­nia tam karm­nika. Dodat­kowo przy­go­to­wały dla ptkaów róż­nego rodzaju poży­wie­nie, aby pomóc im w okre­sie zimy.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl