Taniec i strój regionalny w projekcie e-twinning

W ramach pro­jektu e-Twin­ning „Odko­duj mój region” nasze star­szaki zapre­zen­to­wały taniec regio­nalny – poleczkę, który obej­rzały dzieci z współ­pra­cu­ją­cych pla­co­wek. Dodat­kowo dzieci miały moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia orgi­nal­nego stroju ludo­wego z lubelsz­czy­zny.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl