Wyprawa edukacyjna do MPWiKu (grupa III)

W ramach tematu o Ziemi nasza grupa wybrała się na zwie­dza­nie Cen­tral­nej Stacji Wodo­cią­go­wej Miej­skiego Przed­sie­bior­stwa Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji. Dzieci miały moż­li­wość zoba­cze­nia wodo­cią­gów, fil­trów wod­nych. Prze­wod­nik szcze­gó­łowo wyja­śnił, jak woda trafia do naszych kranów. Dzie­ciom naj­bar­dziej spodo­bało się oglą­da­nie przedmio­tów odna­le­zio­nych w kana­łach oraz daw­nych rur.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl