Zakończenie Roku Szkolnego w Zerówce

W piątek (22.06) w naszym przed­szkolu odbyło się zakoń­cze­nie roku i poże­gna­nie star­sza­ków. Dzieci przy­go­to­wały występ z tej okazji, który roz­po­częły od zatań­cze­nia Polo­neza. Trochę było smutno dzie­ciom, że jest to ich ostatni występ w przed­szkolu, ale po przed­sta­wie­niu obej­rze­li­śmy wspo­mnie­nia ze wszyst­kich 4 lat w postaci krót­kiego fil­miku i miłe wspo­mnie­nia wró­ciły. Na koniec dzieci przy­go­to­wały dla Pani pre­zent nie­spo­dziankę w postaci książki z rysun­kami dzieci.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl