Hiszpania tydzień IV

W tym tygo­dniu dzieci wybrały się w podróż po sło­necz­nej Hisz­pa­nii. Poznały naj­waż­niej­sze miej­sca w Hisz­pa­nii, sto­licę kraju oraz cie­ka­wostki tury­styczne. Wyko­na­li­śmy kasta­niety, na któ­rych póź­niej zagra­li­śmy, a dziew­czynki zatań­czyły nam fla­menco w tra­dy­cyj­nyh spód­ni­cach prze­zna­czo­nych do tego tańca. Dzieci pod­czas tego tygo­dnia zro­biły pyszne szasz­łyki z owoców przy­wie­zio­nych z Hisz­pa­nii, a także w piątek zro­bi­li­śmy i pró­bo­wa­li­śmy soku z pomi­do­rów.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl