Wyzwanie z kodowania - godzina kodowania (grupa II)

Dzieci z grupy II wzięły udział w kolej­nym wyzwa­niu z kodo­wa­nia pt. „Godzina kodo­wa­nia”. Pod­czas tego wyzwa­nia wzię­li­śmy udział aż w czte­rech godzi­nach kodo­wa­nia, ukła­da­li­śmy wieże z kolo­ro­wych kubecz­ków, kodo­wa­li­śmy za pomocą ryso­wa­nia tras dla ozo­bo­tów, kodo­wa­li­śmy offline na macie do kodo­wa­nia (kra­tow­nica i kolo­rowe płasz­czy­zny).

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl