Przegląd Kolęd i Pastorałek

W naszym przed­szkolu odbył się „Prze­gląd Kolęd i Pasto­ra­łek”. Pod­czas tego wyda­rze­nia każda grupa zaśpie­wała pio­senki, któ­rych się nauczyła. W czasie prze­glądu na dzieci cze­kały spe­cjal­nie przy­go­to­wane zada­nia o tema­tyce świą­tecz­nej. Na koniec tego wyda­rze­nia Pani Dyrek­tor wrę­czyła dzie­ciom nagrody.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl