Wizyta eksperta - elektryk (grupa I i II)

W ramach reali­za­cji tematu o urzą­dze­niach elek­trycz­nych nasze przed­szkole odwie­dzili eks­per­cie Pano­wie, którzy pra­cują jako elek­trycy. Pod­czas tej wizyty dzieci dowie­działy się jak bez­piecz­nie korzy­stać z urzą­dzeń elek­trycz­nych oraz poznały pod­sta­wowe narzę­dzia, jakie wyko­rzy­stuje elek­tryk w swojej pracy.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl