Prezentacja projektów domowych o rodzinie (grupa IV)

W ramach tematu o rodzi­nie dzieci przy­go­to­wały drzewa gene­alo­giczne, które poka­zy­wały naj­bliż­szych człon­ków rodziny. Przed­szko­laki pod­czas pre­zen­ta­cji przed grupą opo­wia­dały o swoich bab­ciach, dziad­kach, ich pra­cach i zain­te­re­so­wa­niach.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl