Prezentuję zdjęcia Babci i Dziadka (grupa III)

Grupa śred­nia­ków chęt­nie pre­zen­to­wała zdję­cia swoich babć i dziad­ków. Dzieci opo­wia­dały o rela­cjach łączą­cych dziad­ków z rodzi­cami oraz o tym, jak lubią spę­dzać z nimi czas.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl