Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka (grupa III)

Motyl­kowe przed­szko­laki z grupy III obcho­dziły Dzień Babci i Dziadka bardzo uro­czy­ście. W tym dniu nie mogło zabrak­nąć naj­bliż­szych, dla­tego babcie i dziad­ko­wie sta­wili się w przed­szkolu bardzo licz­nie, a my odwdzię­czy­li­śmy się im pięk­nym wystę­pem. Był śpiew, taniec, instru­men­ta­li­za­cje a na koniec upo­minki i poczę­stu­nek.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl