Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (grupa IV)

W tym roku nasi motyl­kowi zerów­ko­wi­cze wspie­rali WOŚP poprzez udział w wystę­pach i pre­zen­ta­cję ukła­dów tanecz­nych oraz śpie­wa­nie zna­nych pio­se­nek. Po wystę­pie dzieci miały moż­li­wość udzie­le­nia wywiadu do lubel­skiej tele­wi­zji inter­ne­to­wej.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl