Wyprawa zimowa (grupa IV)

Naj­star­sze przed­szko­laki zimy się nie boją. Zerów­ko­wi­cze wybrały się na wyprawę edu­ka­cyjną, pod­czas której zwra­cały uwagę na oznaki zimy. Odwie­dzi­li­śmy rów­nież nasze gru­powe drzewo w celu zaob­ser­wo­wa­nia zmian, jakie na nim zaszły. Z wyprawy przy­nie­śli­śmy śnieg i sople lodu, które obser­wo­wały dostrze­ga­jąc ich top­nie­nie.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl