Zbieramy karmę dla zwierząt ze schroniska

Motyl­kowe przed­szko­laki wspól­nie z rodzi­cami uczest­ni­czyły w zbiórce darów dla bez­dom­nych zwie­rząt. Zgro­ma­dzone karmy i koce zostały prze­wie­zione do schro­ni­ska dla zwie­rząt przy ulicy Meta­lur­gicz­nej w Lubli­nie. Dzię­ku­jemy za Pań­stwa hoj­ność i dobre serce.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl