Tydzień kulinarny (grupa I i II)

W czasie tygo­dnia kuli­nar­nego odbyły się w przed­szkolu zaję­cia kuli­narne, pod­czas któ­rych robi­li­śmy pizze. Oglą­da­li­śmy rów­nież książki kuchar­skie, aby dowie­dzieć się jak wygląda prze­pis kuli­narny.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl