Tydzień o malarstwie (grupa IV)

Koniec stycz­nia upły­nął nam na poru­sza­niu tematu zwią­za­nego z malar­stwem. Dzieci poznały rodzaje obra­zów i kilku słyn­nych mala­rzy. W ciągu całego tygo­dnia dzieci miały moż­li­wość two­rze­nia róż­nych prac pla­stycz­nych. Malo­wały świecą zimowy pejzaż, far­bami Mona Lise, paste­lami auto­por­tret. Dodat­kowo wybrały się do „gale­rii sztuki” zlo­ka­li­zo­wa­nejw sali poma­rań­czo­wej oraz przy­go­to­wały własne obrazy, z któ­rych zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy wer­ni­saż.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl