Wesołe muffinki (grupa IV)

W ramach tematu zwią­za­nego z goto­wa­niem motyl­kowi zerów­ko­wi­cze stwo­rzyli prze­pis i zre­ali­zo­wali zaję­cia kuli­narne, pod­czas któ­rych stwo­rzyli muf­finki. Dzieci łączyły ze sobą potrzebne pro­dukty, mie­szały ciasto, a następ­nie wle­wały je do fore­mek.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl