Wizyta gitarzysty (grupa IV)

W trak­cie reali­za­cji tematu doty­czą­cego muzyki naszą grupę odwie­dzili eks­perci. Gita­rzy­ści zapre­zen­to­wali gitarę kla­syczną i uku­lele. Wyja­śnili dzie­ciom sposób gry na gita­rze, omó­wili budowę instru­mentu oraz zagrali różne utwory. Przed­szko­laki rów­nież pró­bo­wały zagrać na tym instru­men­cie.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl