Tydzień o pieskach (grupa III i IV)

W drugim tygo­dniu ferii roz­ma­wia­li­śmy o psach i wszyst­kim, co jest z nimi zwią­zane. Pozna­li­śmy różne rasy psów oraz akce­so­ria nie­zbędne do pie­lę­gna­cji o wycho­wa­nia czwo­ro­noga. Rozma­wia­li­śmy o tym, jak psy mogą pra­co­wać i poma­gać ludziom, o tym na co uważać i czego nie wolno robić w kon­tak­tach z psami. Ryso­wa­li­śmy swoje pieski, two­rzy­li­śmy psy tech­niką ori­gami z koła oraz robi­li­śmy miski dla psów przy użyciu masy solnej. Dzieci brały rów­nież udział w zaję­ciach z dogo­te­ra­pii.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl