Lekcja biblioteczna (grupa IV)

Motyl­kowe star­szaki wzięły udział w lekcji w Motyl­kowej Biblio­tece, pod­czas której poznały rodzaje ksią­żek, dowie­działy się gdzie powstały pierw­sze książki, jak wyglą­dały. Rozwią­zy­wały różne zada­nia zwią­zane z książ­kami oraz wysłu­chały histo­rii doty­czą­cej odpo­wied­niego zacho­wa­nia w biblio­tece i sza­no­wa­nia ksią­żek.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl