Dom Słów (grupa IV)

Na warsz­ta­tach w Domu Słów dzieci z grupy IV opo­wia­dały o snach oraz o tym czy przedmioty codzien­nego użytku zasy­piają.
Miały rów­nież okazję do two­rze­nia opo­wia­dań z wyko­rzy­sta­niem kostek do gry towa­rzy­skiej Story Cubes.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl