Rytmy indiańskie (grupa I)

Dzieci z grupy I gościły mame Karo­linki. Pani Agnieszka popro­wa­dziła zaję­cia muzyczno – ryt­miczne zwią­zane z muzyką Indiań­ską. Dzieci miały moż­li­wość zabawy z wyko­rzy­sta­niem chu­s­tek, wstą­żek, tań­czyły taniec desz­czu czy „jeździły konno”. Zaję­cia się bardzo podo­bały i cza­kamy na więcej. Mamie Karo­linki jesz­cze raz bardzo dzię­ku­jemy.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl