Jasełka (grupa IV)

Przed Świę­tami Bożego Naro­dze­nia nasza motyl­kowa zerówka zor­ga­ni­zo­wała przed­sta­wie­nie dla rodzi­ców, babć i dziad­ków. Występ odbył się w Domu Kul­tury LSM, gdzie dzieci miały moż­li­wość pre­zen­ta­cji na dużej scenie. Wyko­ny­wane pio­senki i układy taneczne wywo­łały nie­jedną łezkę wzru­sze­nia w oku. Po przed­sta­wie­niu dzieci z rado­ścią wrę­czyły naj­bliż­szym wyko­nane przez siebie świą­teczne upo­minki.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl