Walentynki (grupa II)

Walen­tynki w grupie star­sza­ków upły­nęły w bardzo miłej atmos­fe­rze. Naj­pierw wyko­na­li­śmy walen­tynki dla naj­bliż­szych, potem oglą­da­li­śmy bajkę „Zako­chany kundel”, na koniec otwo­rzy­li­śmy walen­tyn­kową pocztę, aby obda­ro­wać walen­tynką ulu­bioną kole­żan­kę­/ko­legę.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl