Wyprawa edukacyjna do sklepu ogrodniczego (grupa IV)

Nasze naj­star­sze przed­sko­laki wybrały się do osie­dlo­wego sklepu ogrod­ni­czego. Każde dziecko miało przy­dzie­lone zada­nie do wyko­na­nia, między innymi zakup kwia­tów, cebu­lek kwia­to­wych, róż­nego rodzaju nasion i ziemi. Dzieci samo­dziel­nie pro­siły Panią eks­pe­dientkę o potrzebne pro­dukty, a następ­nie zapła­ciły za zakupy. W trak­cie wyprawy dzieci miały moż­li­wośc dostrze­żena pierw­szych oznak wiosny tj. pączki na drze­wach, kro­kusy i prze­bi­śniegi.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl