rekrutacja motylek

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLI

przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia

 

 

Więcej aktualności

Edu­ka­cja dwu­ję­zyczna w Przedszkolach Motylek 

 

Edu­ka­cja
dwu­ję­zyczna
 

 
W Przed­szko­lach Moty­lek pro­wa­dzimy codzienną edu­ka­cję dwu­ję­zyczną, umoż­li­wia­jąc dzie­ciom natu­ralne i wie­lo­aspek­towe pozna­wa­nie wiedzy w języku pol­skim i języku angiel­skim.
ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl