rekrutacja motylek

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLI

przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia

 

 

Aktualności - Prywatne Przedszkole Motylek

Edu­ka­cja dwu­ję­zyczna w Przedszkolach Motylek 

 

Edu­ka­cja
dwu­ję­zyczna
 

 
W Przed­szko­lach Moty­lek pro­wa­dzimy codzienną edu­ka­cję dwu­ję­zyczną, umoż­li­wia­jąc dzie­ciom natu­ralne i wie­lo­aspek­towe pozna­wa­nie wiedzy w języku pol­skim i języku angiel­skim.
ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

 

 

Mini Motylek - The Little Butterfly  

Zaję­cia adap­ta­cyjne dla dzieci
od 1,5 roku
 

 

THE LITTLE BUTTERFLY – Zaję­cia w wpro­wa­dzają dziecko w rytm pracy przed­szkol­nej oraz uczą funk­cjo­no­wa­nia w grupie. Poprzez wspólną zabawę dziecko tworzy sobie pozy­tywny obraz przed­szkola.

ZOBACZ WIĘCEJ 

 

 

9 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertflies

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl