Wyprawa edukacyjna do Parku Ludowego (grupa II, III i IV)

Pod­czas reali­za­cji tematu o jesieni nasze motyl­kowe przed­szko­laki wybrały się na wycieczkę do Parku Ludo­wego. W trak­cie wyprawy dzieci poszu­ki­wały w parach darów jesieni i zazna­czały je na przy­go­to­wa­nych kar­tach. Dodat­kowo w zespo­łach two­rzyły Panią Jesień. Nie zabra­kło zabaw rucho­wych i anglo­ję­zycz­nych, a także atrak­cji na placu zabaw. Dzie­ciom wyjazd bardzo się podo­bał.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl