Wyprawa na Stadion Arena Lublin (grupa III i IV)

Nasze motyl­kowe star­szaki i zerówka w ramach tematu o spo­rcie miały okazję zoba­czyć z bliska sta­dion Arena Lublin. Pod­czas wyprawy edu­ka­cyj­nej dzieci zwie­dziły Muzeum Histo­rii Sportu, gdzie dowie­działy się o róż­nych spor­to­wych dys­cy­pli­nach. Następ­nie razem z prze­wod­ni­kiem odwie­dziły strefę VIP, salę kon­fe­ren­cyjną, lożę pre­zy­dencką, szat­nię pił­karz wraz z salą do masażu oraz try­buny. Przed­szko­laki mogły także wejść na płytę sta­dionu, gdzie mogły ocenić jakość murawy i zoba­czyć ławki rezer­wowe.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl